Sixth Generation


1160. Oriza Flora dos Reis Borges Monteiro was born on 6 February 1929.

Lázaro Lopes Furtado was born (date unknown).

Oriza Flora dos Reis Borges Monteiro and Lázaro Lopes Furtado had the following children:

+2667

i.

Autília de Fátima dos Reis Borges Monteiro.

+2668

ii.

Euclides Borges Monteiro.

2669

iii.

Francisco dos Reis Borges was born (date unknown).

+2670

iv.

José Manuel dos Reis Borges Monteiro.

+2671

v.

Ana Lina dos Reis Monteiro.

+2672

vi.

Maria Joaquina dos Reis Borges.

Nola Varela was born (date unknown).

Oriza Flora dos Reis Borges Monteiro and Nola Varela had the following children:

+2673

i.

Humberto Amandio dos Reis Borges Monteiro.

2674

ii.

Helder dos Reis Borges was born (date unknown).